Ga verder naar de inhoud

Privacyverklaring

1. ALGEMEEN

Metaleuven (Metaleuven NV, met zetel te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 12, kbo-nummer 0425.154.859) is sinds jaar en dag een gevestigde waarde in het Leuvense voor tal van huis-, tuin- en keukenapparatuur en een doe-het-zelfaanbod en een tweede vestiging (Metamechelen) werd niet zo lang geleden geopend.

Metaleuven wil haar klanten nog beter kunnen bedienen en daarom is Metaleuven gestart met Metashop, een online winkel waar klanten op efficiënte manier kunnen bestellen en de goederen die ze wensen snel geleverd kunnen krijgen of snel kunnen afhalen. Het is de bedoeling van Metaleuven om een persoonlijke service te kunnen leveren op maat van de klant.

Om dit te kunnen doen gaat Metaleuven persoonsgegevens moeten verwerken van haar klanten maar Metaleuven maakt er een belangrijk punt van om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen en rekening te houden met de rechten die klanten hebben volgens de wet (onder meer de befaamde Europese Verordening die meestal ‘GDPR’ wordt genoemd).

2. WELKE PERSOONSGEVENS VERZAMELT METALEUVEN?

Bij een registratie op Metashop moet er bepaalde informatie aan Metaleuven gegeven worden en deze informatie is nodig om een gepersonaliseerd aanbod te kunnen aanbieden en een persoonlijke service te kunnen leveren.

De informatie die Metaleuven nodig heeft zijn alle gegevens over de identiteit van een klant (naam, voornaam en contactgegevens) maar ook het eventueel btw-nummer (kbo-nummer) alsook gegevens over aankopen die klanten doen (zowel online als in de vestigingen).

Betalingen voor aankopen op Metashop gebeuren online met de meest gebruikelijke en veilige betalingsmethoden en daarvoor werkt Metaleuven samen met een externe partij die de veiligheid van de betalingen garandeert. Bij online betalingen met een kredietkaart dient de klant dan natuurlijk ook zijn kredietkaartgegevens op te geven maar deze gegevens worden dan niet door Metaleuven verzameld of bijgehouden.

Naast Metashop blijft Metaleuven natuurlijk haar volledige aanbod verkopen in de beide vestigingen en daar maakt Metaleuven gebruik van camerabewaking, wat aan de ingang wordt aangeduid met een pictogram. De beelden van de camera’s worden natuurlijk ook bijgehouden.

Metaleuven verzamelt en verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.

3. WAAROM VERZAMELT METALEUVEN PERSOONSGEGEVENS?

In eerste instantie moet Metaleuven natuurlijk alle gegevens hebben die nodig zijn opdat klanten aankopen kunnen doen op Metashop en opdat Metaleuven dan de aangekochte goederen kan leveren aan de klanten.

Omdat Metaleuven een gepersonaliseerd aanbod aanbiedt aan haar klanten, op basis van verschillende criteria, moet Metaleuven dan ook gegevens bijhouden over de aankopen die klanten verrichten. Afhankelijk van deze aankopen kunnen klanten immers genieten van (extra) kortingen.

Gegevens worden dus verzameld en verwerkt om overeenkomsten met klanten te kunnen uitvoeren.

Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief dan ontvangt de klant af en toe een nieuwsbrief of andere informatie op het door de klant aangegeven emailadres. Daarbij wordt dan natuurlijk de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven via een link onderaan de nieuwsbrief of kan de klant dit vragen door een mail te sturen aan de klantendienst van Metaleuven:

Toestemming die klanten geven om de nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, kan altijd (uiteraard kosteloos) ingetrokken worden.

Klanten die al lang zijn ingeschreven op de nieuwsbrief en zich nooit hebben uitgeschreven blijven de nieuwsbrief natuurlijk ontvangen. Het is in het belang van Metaleuven en haar klanten om op de hoogte te kunnen blijven van interessante promoties enz.

Beelden van de camerabewaking worden bewaard om fraude en diefstal op te sporen en het is dus mogelijk dat deze beelden worden doorgegeven aan de politiediensten of overheidsinstanties in het kader van een onderzoek.

4. HOE LANG BEWAART METALEUVEN DE GEGEVENS DIE ZE VERZAMELT?

Omdat de gegevens nodig zijn om overeenkomsten met klanten te kunnen uitvoeren moet Metaleuven de gegevens redelijk lang bijhouden. Metaleuven moet immers rekening houden met de wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar voor contractuele discussies. Gegevens over aankopen en klanten moet Metaleuven dus minstens 10 jaar bijhouden en als kortingen worden toegekend op basis van eerdere aankopen gaat Metaleuven ook die gegevens dus moeten blijven bijhouden tot 10 jaar na de laatste aankoop door een klant.

Camerabeelden worden voor een periode van 2 weken bijgehouden.

5. HOE ZORGT METALEUVEN ERVOOR DAT DE GEGEVENS VAN HAAR KLANTEN VEILIG ZIJN?

Metaleuven waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verzamelt en neemt alle nodige organisatorische en technische maatregelen om de gegevens te beveiligen. Gegevens worden zo vb. opgeslagen op beveiligde servers en de toegang tot deze gegevens is strikt beperkt tot die werknemers die de gegevens nodig hebben voor de doeleinden die eerder in deze verklaring staan.

6. DEELT METALEUVEN DE GEGEVENS VAN HAAR KLANTEN MET ANDERE PARTIJEN?

Metaleuven verzamelt en verwerkt de gegevens in de eerste plaats zelf maar soms is het noodzakelijk dat gegevens aan andere partijen moeten worden overgemaakt als Metaleuven bepaalde diensten aan andere partijen moet toevertrouwen, zoals:

  • partners van Metaleuven die op onze vraag diensten leveren (zoals bv. uitvoeren van leveringen aan huis, koerierdiensten, herstellingen)
  • leveranciers als er terugroepacties van een bepaald product zouden zijn of als er belangrijke informatie over een product moet worden gegeven aan de klanten

Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden dan meegedeeld en Metaleuven ziet er dan maximaal op toe dat die andere partijen ook alle mogelijke maatregelen nemen om de gegevens op een veilige manier verwerken en bijhouden.

7. WELKE RECHTEN HEBBEN KLANTEN IN HET KADER VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR METALEUVEN?

Personen kunnen natuurlijk alle rechten uitoefenen die de wet hen verleent (het recht op informatie over de gegevens die Metaleuven verwerkt, het recht deze in te kijken en het recht om verkeerde of verouderde gegevens te verbeteren of te laten schrappen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens, het recht op vergetelheid en het recht om deze te laten overdragen).

Klanten kunnen deze rechten kosteloos uitoefenen door een vraag te stellen aan de klantendienst van Metaleuven. Alleen bij overmatig belastende verzoeken kan Metaleuven een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

8. WAT KUNNEN KLANTEN DOEN ALS ZE EEN KLACHT OF EEN VRAAG HEBBEN?

De gegevens van de klantendienst van Metaleuven werden eerder in deze verklaring al meegedeeld. Heeft u een klacht dan kan u die ook indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Dat is de nieuwe naam van de voormalige Privacycommissie. En u kan zich natuurlijk ook steeds richten tot de rechtbank.

9. KAN METALEUVEN DE PRIVACYVERKLARING AANPASSEN?

Deze privacyverklaring werd laatst geactualiseerd op 10 november 2022 en kan steeds aangepast worden. Klanten worden niet actief op de hoogte gebracht van aanpassingen maar de laatste actuele versie kan je steeds vinden op de website.